Jakość wody na basenie Powiatowego Centrum Sportu w BełchatowieLp

Parametr

Jednostka

Dzień tygodnia

16-11-2018

Dopuszczalny

zakres

1.

pH wody

-

  6,96

6,5 - 7,6 

2.

Redox

mV

774 

ok. 750 

3.

Chlor wolny

mg/l

0,50 

0,3 - 0,6 

4.

Temperatura

º C

 29

26 - 31