Jakość wody na basenie Powiatowego Centrum Sportu w BełchatowieLp

Parametr

Jednostka

Dzień tygodnia

21-10-2017

Dopuszczalny

zakres

1.

pH wody

-

  7,26

6,5 - 7,6 

2.

Redox

mV

750 

ok. 750 

3.

Chlor wolny

mg/l

0,59 

0,3 - 0,6 

4.

Temperatura

º C

 29

26 - 31