Przejdź do głównej treści
PAMS zdjęcie podglądowe

Powiatowa Akademia Małego Sportowca przy Powiatowym Centum Sportu w Bełchatowie proponuje zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, dające możliwość zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu oraz kształtujące w nim zainteresowania sportowe.

Obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych i konsultacje z osobami pracującymi z najmłodszymi, pozwoliły na określenie zasadniczych celów i zadań, jakie stawia przed sobą Akademia:

  • kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, cech motorycznych i koordynacji ruchowej,
  • kształtowanie poprawnej postawy ciała,
  • rozwijanie spostrzegawczości i orientacji w przestrzeni,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • rozwijanie różnorodnych form rekreacji ruchowej,
  • organizowanie dzieciom czasu wolnego,
  • panowanie nad własnymi emocjami i słabościami,
  • poznawanie zasady fair play.

Zajęcia w Akademii mogą być traktowane, jako wstępny etap edukacji dzieci pod względem kierunków uprawiania sportu w przyszłości.
Program zajęć obejmował będzie zabawy ruchowe nawiązujące do różnych dyscyplin sportowych takich jak lekkoatletyka, gry i zabawy z piłką, pływanie oraz jazda na łyżwach a także zajęcia ogólnorozwojowe.
Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską na obiektach PCS.
Miesięczny koszt karnetu wynosi 100 zł/m-c.

Zapisy/rezerwacje od 1 września w kasie pływalni.

Ważność rezerwacji upływa po 7 dniach od jej dokonania. Do tego czasu należy potwierdzić rezerwację, dokonując wpłaty.