Przejdź do głównej treści

Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 96, 97-400 Bełchatów, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Siedziba Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów. E-mail: ; tel. 513 470 620
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych PCS.
 4. Podstawą prawną Państwa danych osobowych może być obowiązek prawny podania danych lub Państwa zgoda.
 5. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, to jest ona dobrowolna, jednak niewyrażenie jej może spowodować brak możliwości zrealizowania celu, dla którego jest wyrażona.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż na czas realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom PCS w Bełchatowie.
 8. Zebrane dane mogą być udostępnianie innym podmiotom, lecz wymaga to Państwa dodatkowej zgody.
 9. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, może być ona w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie o tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie lub drogą e-mailową, jednak cofnięcie może spowodować brak możliwości realizacji celu, dla którego została wyrażona
 10. Przysługuje Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawienie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
 11. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wykorzystywane pliki cookies

Strona używa plików cookies sesyjnych, tzn. że pliki cookies zostają umieszczone w urządzeniu odwiedzającego w momencie wizyty na stronie. Są one niezbędne do prawidłowego działania strony. Dodatkowo pozwalają one zapamiętać sesję użytkownika, np. po zalogowaniu na stronie.

Pliki cookies sesyjne nie pobierają żadnych poufnych danych z urządzenia odwiedzającego stronę a także nie pozwalają autorowi strony na identyfikację użytkownika.

Sesyjne pliki cookies z reguły zostają automatycznie usunięte po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może także samodzielnie usunąć wszystkie pliki cookies, proszę zapoznać się z sekcją pomocy przeglądarki internetowej z której Państwo korzystają gdzie powinny znaleźć się szczegółowe informacje jak usuwać i kontrolować pliki cookies w używanej przeglądarce internetowej.

Logi serwera

W trakcie połączenia ze stroną serwer dodaje stosowany wpis w logach serwera. Wpis ten zawiera między innymi takie informacje jak godzina połączenia, typ przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego czy adres IP z którego dokonano żądania połączenia z serwerem. Dane te nie nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzających stronę. Dane zapisane w logach serwera wykorzystywane są w celach statystycznych a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa działania strony internetowej.