Przejdź do głównej treści

Sport dla młodych ludzi to jedna z dróg rozwoju i samodoskonalenia. By mogli oni realizować swoje pasje, potrzebni są często ludzie dobrej woli, którzy bezinteresownie wspierają ich zamiłowania.

Kwestie logistyczne, organizacyjne czy sprzętowe są równie istotne, jak sprawność fizyczna, chęci i sama rywalizacja sportowa.

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie może realizować swoje zadania statutowe również dzięki zaangażowaniu takich właśnie osób i podmiotów zewnętrznych.

Wsparcie sprzętowe, transport, nagrody i upominki dla najlepszych zawodników czy też obsługa organizacyjno sędziowska, to płaszczyzny współpracy, które skutecznie podwyższają poziom i zakres działań PCS.

Nasze partnerstwo przynosi wymierne korzyści dla uczestników zmagań sportowych i gwarantuje profesjonalizm organizacyjny imprez.

Dziękujemy za wkład pracy, wysiłek i czas poświęcony przy organizacji imprez Powiatowego Centrum Sportowego w Bełchatowie!


Partnerzy