Przejdź do głównej treści
wzór karty FitProfit

Użytkownicy karty FitProfit mają możliwość korzystać z wybranych usług Powiatowego centrum Sportu w Bełchatowie.

PCS udostępnia usługi sportowo-rekreacyjne:

1. Dla karty FitProfit wejście Jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:

Basen – 45 min lub 90 min dorośli
Basen Dzieci – 45 min lub 90 min dzieci
Fitness – Fitness dorośli
Lodowisko – 1 godzina dorośli
Lodowisko dzieci – 1 godzina dzieci

Możliwość skorzystania z jednej usługi podczas jednej Wizyty w obiekcie.

Zapraszamy!