Przejdź do głównej treści

Użytkownicy karty MultiSport czy MultiSport Kids mają możliwość korzystać z wybranych usług Powiatowego centrum Sportu w Bełchatowie.

PCS udostępnia usługi sportowo-rekreacyjne Klientom Benefit Systems oraz Użytkownikom:

1. Dla karty MultiSport Plus Wejście Jednorazowe upoważnia do korzystania z usług:
- Basen – czas korzystania z usługi wynosi 90 minut lub
- Zajęcia fitness – jedne zajęcia
Możliwość skorzystania z jednej usługi podczas jednej Wizyty w obiekcie.

2. Dla karty MultiSport Kids oraz dla karty MULTISPORT PLUS Użytkownika Dziecko Wejście Jednorazowe upoważnia do korzystania z:
- Basen – czas korzystania z usługi wynosi 90 minut
Możliwość skorzystania z jednej usługi podczas jednej Wizyty w obiekcie.

Wzory honorowanych kart zamieszczamy w galerii poniżej.