Przejdź do głównej treści
Powiatowa Karta Rodzina 3+ wzór

Promocja rodzin wielodzietnych na obiektach sportowych PCS

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie, decyzją Zarządu Powiatu, wprowadziło na swoich obiektach sportowych program „Powiatowa Karta Rodzina 3+”, gwarantujący preferencyjne warunki korzystania z wybranych usług przez uczestników programu – mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego.

Zgłoszenia dokonują rodzice, na wniosku zgłoszeniowym w siedzibie Powiatowego Centrum Sportu przy ul. Czaplinieckiej 96. Należy podać adres zamieszkania oraz nr PESEL osób wskazanych we wniosku. Zainteresowani otrzymują karty imienne, obowiązkowo podpisane przez posiadacza lub rodzica, z określoną datą ważności. Szczegóły programu zawarte są w regulaminie.

Jednocześnie podpisane zostało porozumienie z Urzędem Miasta w Bełchatowie w sprawie preferencyjnych warunków korzystania z wybranych usług na obiektach PCS prze uczestników programu „Bełchatowska Karta Rodzina 3+” .

Decyzją Zarządu Powiatu (Uchwała nr 382/17 Zarządu Powiatu z dnia 7 listopada 2017 r.) beneficjenci
programów będą mogli korzystać z następujących przywilejów:

  • - 20 % zniżki na wstęp na basen kryty PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów, pozostałych osób uprzywilejowanych,
  • - 20 % zniżki na wstęp na lodowisko PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów, pozostałych osób uprzywilejowanych,
  • - 20 % zniżki na wypożyczenie łyżew na lodowisku PCS dla dzieci, rodziców i opiekunów, pozostałych osób uprzywilejowanych.


Pozostałe warunki korzystania z programów zostają w dotychczasowym kształcie.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi jest potwierdzenie tożsamości dodatkowym dokumentem ze zdjęciem przed pracownikiem obsługi obiektu.