Przejdź do głównej treści
Zdrowe Łódzkie na plus: Nowe inicjatywy dla mieszkańców Bełchatowa zdjęcie podglądowe

Powiat Bełchatowski 30.04.2024 podpisał umowę z Województwem Łódzkim o pomocy finansowej na kwotę 40.000 zł na realizacje zadania pn.:"Zdrowe Łódzkie na plus".

W ramach zadania będą wykonywane następujące działania:


1. Działanie 2 - Ruszaj się dla zdrowia - pomoc finansowa w kwocie 20. 000 zł.
Powiat Bełchatowski w ramach działania planuje zorganizowanie poniżej wymienionych zadań:
Praktyczne warsztaty Nordic Walking - nauka podstaw i technik Nordic Walking.
Piknik sportowy promujący Nordic Walking wśród rodzin z terenu Powiatu Bełchatowskiego;
Rajd rodzinny z udziałem osób towarzyszących na terenie lasów państwowych przyległych do Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie;
Udział uczestników warsztatów Nordic Walking w Otwartych Mistrzostwach Nordic Walking o Puchar Starosty Bełchatowskiego.
Miejsce realizacji zadania - Tereny i obiekty Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96. Okoliczny teren lasów państwowych.


2. Działanie 3 - Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej - pomoc finansowa w kwocie 20. 000 zł
W ramach działania planuje się zorganizowanie zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikami akcji będą dzieci i młodzież w wieku 7-13 lat z terenu powiatu bełchatowskiego. Realizacja działania odbywać się będzie w formie 30 zajęć w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników akcji pn: „Wakacje z PCS”.
Miejsce realizacji zadania - Obiekty Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 96.


Termin realizacji i wykorzystania pomocy finansowej do 31.12.2024
Zadanie finansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.