Przejdź do głównej treści
Edukacja w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej zdjęcie podglądowe

Uczestnicy I turnusu Wakacji z PCS są już przeszkoleni. Posiadają podstawową wiedzę o prawidłowym zachowaniu i postawie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Oprócz praktycznych warsztatów z udzielania pierwszej pomocy, dzieci otrzymały ulotki z opisem najważniejszych zasad i zagrożeń. Efektem akcji jest wzrost świadomości i umiejętności dzieci w sytuacjach losowych a także zdolność przewidywania i zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom.